Сертификати

Гаранция за качеството на устройствата Aereco
е европейският сертификат за качество ISO 9001

от тук можете да си изтеглите оригиналния сертификат в PDF формат

КОЗЕЛИНО ООД

Адрес офис:
София 1000, ул. Г.С. Раковски 91, ет.1

тел. 02/983 68 25; 02/ 983 27 02
Mtel: 0888 409 706; 0887 580 374;
email: bezvlaga@gmail.com

Пощенски адрес: София 1309 П.К. 39

www.bezvlaga.com