Схеми за монтаж

За всяко конкретно устройство (Airvent BHY 4000,  Fenster Air Plus hygro, Isola HY Plus, Aquvent - HY, ЕАR 201ЕХ, ЕАR 206ЕХ, VT 100, VT 200  и т.н.) към техническите характеристики на устройството е даден и размерът на прореза, който трябва да се фрезова (пробие).

Препоръчително е ширината на фрезоване да е 10 мм, а не 12 мм, както е указано на някои от схемите. Те са копие на оригиналните английски и френски схеми, а в тези страни перото на дограмата е по-широко. Целта е при фрезоването (пробиването) да не се наруши целостта на уплътнителната гума. Желателно е да се оставя стъпка по 10-15 мм между прорезите за по-голяма стабилност.

Преди да пристъпите към монтажа на микровентилационната клапа, моля запознайте се подробно с условията за нейното ефективно функциониранe.

Схема за монтаж на прозоречно нагнетателно устройство EHA на профил VEKA


ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МОНТАЖА
на прозоречна клапа ( нагнетателно устройство ) с повишена шумоизолация
Brookvent - модел Aquvent - HY

Fenster Air Plus hygro
Anjos - модел
Isola HY Plus, Isola HY Plus/RA,
Aereco - тип EHA модел ЕАR 201ЕХ и EAR 206ЕХ и
Ventec - тип VT100, VT300

1.
sn-117-newmontaj-za-web Прозоречните устройства (с повишена шумоизолация) се монтират на отваряемото крило (откъм стаята). На снимката се вижда как е монтиран модел ЕАR201ЕХ – с повишена шумоизолация и допълнително ръчно затваряне. Устройството (гледано от вътрешната страна на стаята) се монтира в горната част на отваряемото крило – на „перото” на дограмата. Желателно е да се центрира от естетична гледна точка, но няма проблем да го поставите там, където прецените.

.

Ако монтажът не е извършен в заводски условия при поръчката на дограмата (където прорезът се прави с фреза), може да се направи допълнително, на вече монтирана дограма. В домашни условия може да се направи подобен прорез чрез пробиване на дупки една до друга с бургия ф10 мм. Допълнително (по желание) отворът може да се изпили с пила. Важно е да се отстранят всички стружки преди поставяне на устройството.

2.
sn-114 На снимката се виждат добре двата прореза на отваряемото крило (поглед при отворено крило). Подложката на съответния модел  служи за шаблон. Подложките при различите модели са с различна дебелина, но размерът на отворите е еднакъв. Може да измерите двата отвора и да ги очертаете с молив на дограмата. Отворите се правят на „перото” на дограмата – между уплътняващата гума и профила.  Желателно е да се пробива по-близо до профила с цел да се избегне близостта с гумата и еветуалното й срязване по невнимание. Всеки от прорезите е с размери 10 мм х 150 мм. Между тях се оставя около 14-15 мм непробита част от „перото” на дограмата – там се завива една от рапидките, с които подложката се прикрепва към дограмата.

3.
sn-kasata-1151След като се направят прорезите на отваряемата част, крилото се затваря и през готовия вече прорез с молив се очертава местоположението на прорезите, които трябва да се направят върху касата. На снимката се вижда местоположението на прореза на касата – намира се над гуменото уплътнение. Той трябва да е на две или три части с размера на шаблона (подложката) на съответния модел - т.е. на определените места да остане непробит материал. Върху готовия прорез от външната страна на касата се монтира съответната външна козирка  – обикновена или с допълнителна шумоизолация (ако живеете на шумна улица).
Внимание: Ако имате вече монтиран комарник, вижте дали рамката му закрива прореза и възпрепятства проникването на въздух. Ако тя попада точно върху прореза, който предстои да направите, може да преместите комарника надолу или нагоре, така че да се открие прореза. Ако изместите комарника нагоре и мрежата му закрива прореза – тогава няма нужда от външна козирка. Ако рамката на комарника не може да се премести, може да направите същия прорез върху рамката на комарника и върху нея да сложите външната козирка. Ако обаче няма никаква възможност за осигуряване на достъп на въздух (например имате ролетен комарник и кутията му попада точно върху отвора), може да не пробивате отвори на перото на касата, а да махнете част от гуменото уплътнение (около 35-40 см) в горната част на касата. Внимание: гуменото уплътнение на крилото (отваряемата част) не трябва да се нарушава!
Ако срещнете затруднения, можете да се консултирате по телефон с офиса в София (02/983 68 25 или 0887 580 374) или да прибегнете до стенния вариант на нагнетателното устройство.

4. Снимка в близък план на прореза на крилото – от вътрешната страна.
picture-130-malka

5. На снимката се виждат прорезите на касата и на крилото.

picture-1162
6.
На снимката ясно се вижда готовият прорез на крилото (откъм стаята) – преди монтажа на устройството. За този модел се правят 2 прореза или дупки с диаметър ф10 мм една до друга.

sn-119

7. Върху направените прорези с помощта на три рапидки се монтира съответната подложка от комплекта (за моделите с повишена шумоизолация подложката е по-дебела, но се закрепва по същия начин). Прорезите на дограмата трябва да съвпаднат с прорезите на подложката. Указателната стрелка на подложката трябва да сочи надолу.

s-ka-41

s-ka-5

С лек натиск вентилационното устройство се закрепва посредством пластмасовите си “щипки” към подложката (за моделите с повишена шумоизолация натискът трябва да е по-силен).
s-ka-3

8. Копчето за избор на функция ( автоматично/напълно затворено/ напълно отворено) трябва да сочи надолу и трябва да се остави в атоматичен режим (средно положение).
s-ka-2

Монтаж на прозоречна вентилационна клапа
модел Airvent BHY - 4000 (Brookvent), EMM (Aereco),
както и всички видове ръчни модели

1.
Вентилационната клапасе състои от две части. Първо се очертават с молив прорезите, които трябва да се направят  (3 бр. по 10 мм ширина), а после се пробиват по описания по-горе начин – с бургия номер 10 (една до друга дупки), с бургия и зеге, или с фреза.
emm1-127

2.
Долната част (основата) се завива с 4 рапидки, след което горната (с датчика за влага и клапата) се „щраква” върху нея.  От външната страна на касата също се поставя козирка – обикновена или с шумоизлация.
emm2-128

ЕММ - “златен дъб”

snimka-emm

бяло ЕММ + щора

emmshtora

КОЗЕЛИНО ООД

Адрес офис:
София 1000, ул. Г.С. Раковски 91, ет.1

тел. 02/983 68 25; 02/ 983 27 02
Mtel: 0888 409 706; 0887 580 374;
email: bezvlaga@gmail.com

Пощенски адрес: София 1309 П.К. 39

www.bezvlaga.com