Датчик за влага

Датчикът за влага на автоматичните вентилационни клапи е основан на физическите свойства на някои материали да се разтягат (при поемане на влага) и свиват (при намаляването на количеството влага в тях) . Той изпълнява едновременно функциите на датчик и изпълнителен механизъм  на влагорегулируемото устройство.

След дълги изследвания е разработен специален полиамиден материал, който реагира на влажността и на температурния коефициент (ТК). Той се подчинява на познатия физичен закон – при увеличаване на влажността материалът се отпуска (удължава), а при намаляване се свива. В съответствие с този закон вградените в устройството специални полиамидни лентички задвижват една или няколко затварящи се клапи, като по този начин регулират потока на въздуха, в зависимост от нивото на относителната влажност в помещението. Колкото по-висока е относителната влажност в помещението, толкова повече се отварят клапите, и обратно. Датчикът за влага конструктивно е изолиран от посоката на въздушния поток и тества само нивото на влажността в помещението. Освен това, благодарение на вградената система за температурна корекция, процесът на притваряне или отваряне на клапаните се осъществява независимо от външните климатични условия.

isola_ustroistvoУстройство на датчика за влага в модела ISOLA HY Plus на френската фирма Anjos

Понеже полиамидът има изключително дълъг срок на стареене, фирмите-производители дават 50-годишна гаранция на този елемент от вентилационната клапа. Т.е. те са практически “вечни”. Освен това вентилационните клапи, оборудвани с датчика за влага, изграден по тази технология,  работят напълно безшумно и без никаква консумация на електрическа енергия.

КОЗЕЛИНО ООД

Адрес офис:
София 1000, ул. Г.С. Раковски 91, ет.1

тел. 02/983 68 25; 02/ 983 27 02
Mtel: 0888 409 706; 0887 580 374;
email: bezvlaga@gmail.com

Пощенски адрес: София 1309 П.К. 39

www.bezvlaga.com