Вентилация и мухъл

1. Защо е необходима добрата вентилация

2. Технология на автоматичните вентилационни клапи

3. Съвместимост на вентилационните клапи с климатиците и озонаторите

4. Мухъл

5. Стайния въздух

6. Митове

1. Защо е необходима добрата вентилация

aerecoЧистият въздух е едно от най-важните условия за поддържането на живота. За снижаването на замърсеността на атмосферния въздух правителствата вземат сериозни мерки и налагат санкции на нарушителите, но за повишаване качеството на въздуха в помещенията се прави твърде малко. Основна причина вентилацията на помещенията да не бъде приоритет в наши дни е липсата на активна позиция от страна на обществото.

В съвременните сгради въздухът почти винаги преминава през въздухообработващи агрегати и въздуховоди, но за тяхната поддръжка никога не се отделят достатъчно средства. Да не говорим, че в много от по-старите сгради изобщо липсват вентилационни ситеми. В наши дни трудно може да бъде открит човек, който да не страда макар и в лека форма от алергия, главоболие, депресия, кожни раздразнения и други съвременни болести. Според специалистите основна причина за тези оплаквания, както и за намалената работоспособност и самочувствие на хората, е качеството на въздуха, неговата чистота и свежест. Достатъчно здравословен ли е въздухът в твърде уплътнените ни жилища?  Губим ли много топлина през  прозорците? Специалистите не дават категорични препоръки.

Защо в повечето сгради не се изграждат добри вентилационни системи? Една от причините за това е широко разпространеното мнение, че добрата вентилация е скъпа. Напоследък обаче стана ясно, че добрата вентилация снижава енергийните разходите за отопление, благодарение на няколко основни фактора: лесен монтаж, лесна експлоатация, съхраняване на топлината и регулиране на разхода на въздух в съответствие с реалната потребност.

Ако в конферентна зала за десет души се съберат 15 души, веднага ще се усети недостиг на въздух, а работоспособността на хората рязко ще спадне. Изследванията показват, че при подобряване на вентилацията в работните помещения намалява броят на служителите, отсъстващи по болест.

С помощта на този сайт се надяваме да привлечем вниманието на хората към здравословния въздух и да посочим начините за постигането му.

2. Технология на автоматичните вентилационни клапи

Интелигентни устройства за вентилация – това е концепцията на водещите английски ( Brookvent ), френски (  Aereco ) и полски ( Ventec ) производители при разработката на техните изделия. Вентилационните устройства за дограма пропускат точно премерено количество въздух, в зависимост от нивото на влажността в помещението.

Това се осъществява по няколко начина:

Потокът на постъпващия и отделян въздух се управлява автоматично, в зависимост от относителната влажност в помещението

Потокът на въздуха, който постъпва в помещението, може да се регулира и ограничава ръчно - например при бурен вятър, силно замърсяване на външния въздух и др.

Потокът на постъпващия и отделян въздух може да се регулира и пиково (рязко), чрез  датчик за наличие на движение в помещението, електрически ключ и др. Този метод позволява автоматично да се увеличава или намалява притокът на въздух, пропорционално на движението на хората в помещението.

Вентилационните клапи с датчик за влага, за разлика от други подобни, предлагани на пазара, са уникални с това, че са чувствителни на вътрешните, а не на външните фактори (виж Датчик за влага). Наличието на повишена влажност в едно помещение е първият показател, който алармира, че въздухът е замърсен и нездравословен за дишане. Високите стойности на относителната влажност (може да се измери с влагомер) показват също, че в дома ви не постъпва достатъчно свеж свеж въздух и явно е време да решите проблема с влагата веднъж-завинаги – в противен случай ви предстои неприятна и неравностойна борба с мухъла, както и здравословни проблеми. Датчиците, вградени във входящите устройства, тестват влагата в помещението и в зависимост от нея регулират количеството на постъпващия свеж въздух. Те са настроени така, че да реагират автоматично на прага на здравословната относителна влажност в помещенията. За да може в продължение на цялата година вентилационната система да работи оптимално, датчикът не реагират на промяната във външните температури. Този параметър е определящ фактор при настройката на температурния коефициент (ТК).

Основни предимства на автоматичните вентилационни устройства (клапи):

- Автоматично регулират притока на свеж въздух в помещението - Решават завинаги проблема с влагата - Безшумни са - Лесно се монтират - Гаранцията на датчика е вечна - Не консумират ток - Имат ниска цена - Стилни са

Разлика между автоматичните вентилационни клапи на Brookvent и Aereco

Вентилационните устройства, произведени от тези фирми, са почти идентични. Вграденият в тях датчик за влага се състои от полиамидни ленти. Разликата е единствено в заводската настройка на датчика. При моделите на Aereco той започва да отваря клапата при влажност над 35%, а при моделите на Brookvent - при 42-43%. Това дава възможност на клиентите да изберат модел в зависимост от помещението и неговото предназначение. Моделите на Brookvеnt са по-енергоспестяващи (т.е. по-икономични по отношение на съхранение на топлината), тъй като пропускат въздух при влажност над 42-43% .

3. Съвместимост на вентилационните клапи с климатиците и озонаторите

klimatik-obiknovenНаучно доказано е, че ползване на климатични системи за охлаждане на въздуха води до увеличение на алергиите и респираторните проблеми. Мухълът и бактериите се разрастват в топлообменника и дренажната тръба на климатика и се разпространяват чрез вентилирането.

Вътрешността на климатика в режим на охлаждане предоставя идеални предпоставки за растеж на мухъла. Най-добри условия осигурява дренажната тръба, където е тъмно, влажно и пълно с хранителни вещества. При циркулирането на въздуха през вътрешното тяло част от микроорганизмите във въздуха полепват по стените на топлообменника и заедно с кондензиращата по тях вода навлизат в дренажната тръба.

Наличието на мухъл в климатика довежда до намалена ефективност на топлообменниците. Но това е най-малкият проблем. Някои съставки на мухъла (токсините) създават сериозни и понякога животозастрашаващи реакции, включително алергия, астма, свръхчувствителност, пневмонии, а в някой изключително тежки случаи - кървене на белия дроб.

Минималната потребност от свеж въздух на един човек е 20 куб.м/час. За оптимален комфорт и добро самочувствие са необходими до 60 куб.м/час свеж въздух на един човек при относителна влажност 45%-55%. В съответствие със санитарните норми и правила скоростта на въздухообмена в помещението трябва да бъде 0,5 м/сек. Това означава, че въздухът не само трябва да влиза в помещението, но и да се изтегля оттам, за да се осъществи добра циркулация.

Монтирането на клапи за микровентилация на дограма или стена ще доведе до постоянен приток на свеж въздух в дома ви – нещо, което климатикът не може да прави. През лятото тези вентилационни устройства  отлично си сътрудничат с климатиците. Както е известно, климатиците охлаждат (или подгряват) въздуха, който е в помещението. Този въздух в повечето случаи е наситен с прах и микроби. Вашият вентилационен клапан за микроциркулация  ще вкарва свеж озониран въздух отвън, а климатикът ще го охлажда (затопля) до нужната температура. Само така можете да бъдете сигурни, че въздухът във вашето жилище ще бъде не само прохладен, но и чист.

Благодарение на малките си размери, ниската си цена,  нулевите експлоатационни разходи  и ергономичен дизайн, вентилационните устройства за микровентилация са подходящи и за  най-изисканите домове.

Съвместимост на клапите за микровентилация с йонизаторите

Доказано e, чe йонизираният въздух, в който преобладават леките йони, увеличива устойчивостта на организма на студ, недостиг на кислород, физически натоварвания. Той, също така, оказва терапевтично действие при бронхиална астма. Но йонизаторът може да даде и обратен ефект: ако в дома ви има повишена влажност и запрашеност, съдържанието на тежките йони във въздуха се увеличава. Използването на йонизатор на въздуха води до положителни резултати единствено при наличие на прозоречен или стенен вентилационен клапан , който регулира влажността в помещението.

4. Мухъл - у дома, в офиса, в детската градина, в учебното или лечебното заведение и как да се спасим от него!

Какво представлява мухълът?

Как се развива мухълът?

Кога се появява мухъл?

Предпоставки за появата на мухъл

Мерки срещу образуването на мухъл

Опасен ли е мухълът за здравето?

Какво представлява мухълът? Мухълът е най-разпространената форма на гъбички, срещани на Земята. Това са плесени, дрожди, праханки и гъби. Те не се класифицират нито като растения, нито като животни. В българския тълковен речник „плесен“ се определя като паразитен низш организъм (вид гъбичка), който вирее във влажни и непроветриви места; мухъл.

Как се развива мухълът? Повечето видове мухъл се възпроизвеждат чрез образуване на спори – това са малки микроскопични клетки, които се пренасят по въздуха. Мухълът може да се храни с почти всяка материя, стига да има достатъчно влага и минимално количество кислород. Обикновено мухълът започва да се развива при наличието на прекомерна влага в помещението или в строителните материали, включително във вътрешните облицовки, тавани, керемиди, дървени повърхности, тапети, латекс или в отоплителни, вентилационни и климатични системи, както и в килими, мебели и т.н. Когато спори на мухъла достигнат влажна повърхност, те започват да растат и да се хранят с нея. Оставени без намеса, те могат да унищожат повърхността, върху която се развиват. Мухълът може да бъде с всякакъв цвят. Неговите разновидности и продукти от метаболизма му са свързвани с неблагоприятни последици за здравето на хората. Известно е, че някои болести се причиняват от определени видове мухъл.

Кога се появява мухъл? Мухълът се появява лесно, бързо се разпространява и трудно се контролира. Той има нужда от малък източник на храна, расте безпроблемно и произвежда спори, летливи органични съединения и други токсини. Един организъм може да се размножи до един трилион за по-малко от три седмици, стига да му бъдат осигурени подходящи условия. Мухъл и плесен може да се появи навсякъде: в домовете, училищата, работните помещения, хотелите, детските градини, болниците и дори в превозните средства. Навярно сте забелязали, че развитието на мухъла става през студените периоди. Изключение правят зоните с повишена концентрация на влага – кухни, перални, тоалетни и бани, където условията за развитие на мухъл са идеални през цялата година, ако вентилацията не е ефективна. Както вече споменахме, появата на мухъл е свързана със създаване на подходящи условия за неговото развитие. В масовото строителство все още не е решен напълно проблемът с термодинамиката на сградите. Всеки ремонт в жилището е свързан с допълнително насищане на въздуха и строителните конструкции с влага. Старите сгради са с напукани външни мазилки и неотремонтирането им води до навлизане на влага в стените. Общи източници на влага в сградите са ВиК съоръженията, покривите, прозорците, които пропускат вода; течовете; кондензацията на влага по студени повърхности (напр. конденз по водопроводните тръби или по стените); лошо поддържани водосточни тръби; влажни фундаменти на сградата; водни пари от невентилирани или лошо вентилирани кухни, бани, отоплителни инсталации или тръби за пара. Не е възможно да се премахнат всички спори на мухъла във вътрешните помещения. Може обаче да се осъществява контрол върху влажността – това е най-важната стратегия за редуциране на растежа на мухъла в помещенията.

Предпоставки за появата на мухъл

Външни предпоставки за развитието на мухъл: * повишено количество влага в строителните конструкции, вследствие повреда във външните покрития - мазилки, облицовки и т.н.; * пукнатини в декоративни форми, первази, козирки, връзка балконска плоча-стена и т.н.; * липса или нарушена изолация между дограмата и стените и други архитектурни или монтажни елементи - парапети, стойки за антени, защитни решетки, скоби за водооточни системи и др. * нарушения на покривната конструкция или хидроизолация - при плосък тип покрив; * нарушения във водоотвеждащите системи – непочистени улуци, пробиви или неуплътнени сглобки на водосточни тръби, пропуски от фуги при панелните жилища.

Вътрешни предпоставки за поява на мухъл: * повишена влажност в жилището; * слаба или липса на вентилация; * наличие на зони с повишено влагоотделяне или изпарение - вътрешни сушилни, цветя, аквариуми, декоративни водни каскади, парно гладене, готвене с прекомерно изпаряване и др. * неправилно разположение на отоплителните уреди; * ограничение на естествената циркулация на въздушните потоци; * използване на студени материали при интериорните решения. Установено е, че едни от основните фактори за поява на плесен и мухъл в затворените помещения са завишената влажност и застоялият въздух. За да покълне, плесента Aspergillus restrictus при температура 20°C и влажност 75% се нуждае от два месеца, , при влажност 80% - от една седмица, при 85% - от четири дни, а при 90% спорите й покълват само за два дни. Първият симптом, че в помещението има предпоставки за мухъл, дори когато все още няма видими следи от него, е миризмата на спарено и изпотяването на прозорците.

Мерки срещу образуването на мухъл

Връзките на подменената дограма със стените трябва да бъдат добре хидроизолирани, да се преглеждат редовно външните защитни покрития, да се проверява периодично състоянието на покрива, водоотвеждащите системи и всички елементи, чрез които е възможно да постъпи влага в строителната конструкция. В спалните помещения и такива, в които има повече растения, аквариум и други източници на влага, трябва да се засили вентилацията и отвеждането на влажния въздух. В помещенията с много висока концентрация на влага да се извършва интензивна вентилация. При отсъствие от жилището може да се оставят отворени вратите на сухите помещения, с цел осъществяване естествена циркулация на въздушните маси. За предпочитане е ремонтите да се изпълняват през по-топлите сезони – това гарантира, че влагата от стените ще се изпари. Ако това е невъзможно, през зимните месеци температурата и влажността в помещенията трябва да са постоянни. Не бива да се допуска влажността на въздуха в жилищата и офисите да надхвърля 60-65%. Това може да се постигне чрез поддържане на постоянна температура от около 22 градуса през цялото денонощие, периодично проветряване или контролируема вентилация. Имайте предвид, че в жилището на едно тричленно семейство ежедневно се отделят от 6 до 14 кг вода при дишане (30-100 г/час от човек), готвене, къпане, пране, както и от растения и аквариуми. За да се изведат 10 кг вода навън е необходимо раздвижването на 3000 кг въздух – т.е добра вентилация. Това означава, че средно 7 пъти на ден трябва да има обмен на въздуха в жилището, за да се отстрани ненужната влага. Отлична циркулация на въздуха се постига с клапите за микровентилация, предлагани от фирма „Козелино” – с ръчно /линк/ или автоматично регулиране /линк/. Те могат да се поставят на дограмата или в стената. Микровентилацията е възможно най-интелигентното решение, тъй като независимо дали сте вкъщи или не, дали сте в командировка или на почивка, във вашето жилище винаги ще постъпва свеж въздух и ще се осъществява постоянната циркулация, което ще предотврати развитието на мухъл.

Опасен ли е мухълът за здравето?

В края на 1980-те и началото на 1990-те години качеството на въздуха в затворените помещения стана наболял проблем в много страни, тъй като домовете, които са по-нови и по-ефективни по отношение запазването на енергията, са много по-предразположени към мухъл, отколкото старите, проветриви жилища. Съвременните жилища задържат повече влага и въздушнопреносими замърсители, които предизвикват респираторни проблеми, и създават среда, благоприятстваща микро-бактериалната активност в дома като например мухъл, микроби, бактерии и вируси. Определено мухълът не е приятна гледка, но по-страшното е, че влияе негативно върху здравословното състояние на обитателите. Не всички видове мухъл имат характерна миризма, затова за развитието им може да разберем съвсем случайно - например ако преместим гардероб и мебели, разположени плътно до стената. При определени специфични условия някои видове мухъл създават токсична течност или газообразни съединения, наричани микотоксини (mycotoxins). Микотоксините са вредни и дори смъртоносни за хора и животни, които са изложени достатъчно дълго на големи дози. Хора със здравни проблеми могат да бъдат доста чувствителни към мухъла, особено ако са изложени по-продължително време на въздействието му. Така например хора с респираторни проблеми като астма, синузит или различни белодробни заболявания могат да бъдат засегнати в по-голяма степен. Деца и възрастни с отслабена имунна система са по-чувствителни към влагата и мухъла и при тях по-често се появяват различни заболявания. Имунната система може да отслабне, ако лицето е в състояние на бременност, диабет, автоимунни болести, левкемия, СПИН, ако се възстановява от наскоро направена операция, ако е преминало през химиотерапия или дългосрочно лечение със стероиди, ако му е бил трансплантиран орган или му е направена костно-мозъчна трансплантация. Има три типа вредно влияние върху здравето, причинено от мухъла: алергии, инфекции и токсични състояния. Най-често срещаните здравни проблеми, свързани с излагането на влага и мухъл, включват алергични реакции, подобни на тези, които се причиняват от полени или алергии, свързани с животни. Симптомите включват кихане, кашляне, хрема, раздразнение на очите, преумора, влошаване на астмата, обриви по кожата и др. Според световната здравна организация (СЗО) близо 60% от проблемите, предизвикани от качеството на въздуха, както и алергиите, могат да бъдат свързани с мухъла. Според някои изследователи обаче този процент е доста по-висок и достига 80%. При поява на мухъл в жилището е желателно по най-бързия начин да се погрижим за отстраняване на причините, водещи до развитието му, а не да предприемаме мерки единствено за възстановяване на естетичния вид на дома.

5. Стайния въздух

Рядко се замисляме доколко нашият живот зависи от качествата на въздуха, който дишаме, докато сме на работа или вкъщи. В развитите европейски страни хората прекарват в затворени помещения близо 90% от времето си. Човек денонощно употребява от 10 кг до 30 кг въздух (над 25 000 литра), един килограм храна и от един до три литра течности.

Известно е, че въздухът, който дишаме, оказва огромно влияние върху нашето здраве, самочувствие и работоспособност. И въпреки това недооценяваме въздушната среда, в която прекарваме толкова много време. Според проучванията хиляди европейци умират годишно заради заболявания, причинени от вредните примеси във въздуха в офисите и жилищата.

Новият проблем – лошото качество на въздуха

Основни замърсители на въздуха в домовете

Микроклиматът в помещенията

Алергените в домовете ни

Основни източници на замърсяване

Опасни концентрации

Новият проблем – лошото качество на въздуха

Много от здравословните проблеми на съвременния човек се предизвикват от въздуха в собствения му дом или на работното място. Вече е доказано, че качеството на въздуха в добре уплътнените и отлично термоизолирани жилища не е нездравословен. Въпреки съветите на специалистите да се проветряват често помещенията, заради високите цени на парното и тока повечето българи не го правят.

Допреди двадесетина години рядко се говореше на тази тема, но днес няма как да не признаем, че обитателите на по-нови и по-ефективни в запазването на енергия домове са по-предразположени към здравни проблеми, защото в добре херметизираните жилища влагата и замърсяването на въздуха са високи.

В жилища от нов тип се задържа повече влага, вследствие на което се създава благоприятна среда за въздушнопреносими замърсители като например мухъл, микроби, бактерии и вируси, които предизвикват алергични и респираторни проблеми. От алергични реакции се оплакват цели семейства, а периодът на лекуванто им през последните години се удължава.

Застоялият въздух, независимо дали е в жилището или в офиса, влияе лошо върху кръвоносните съдове, кръвта по-бавно се доставя до клетките на главния мозък. Затова се появява главоболие, сънливост, раздразнителност, понижена работоспособност.

Основни замърсители на въздуха в домовете

За много от вредните вещества в стайния въздух все още не са правени дългосрочни наблюдения, но е известно, че в домовете на хората съществуват над 100 химически вещества, като близо 1/5 от откритите антропотоксини се отнасят към много опасните вещества.

Въздухът в затворените помещения съдържа опасни за здравето, дори понякога смъртоносни концентрации от някои вещества. Такива са цигареният дим, плесените, веществата, отделяни от строителните материали, озонът, радонът, ароматните въглеводороди и др. При наличието им човек започва да изпитва неразположение, главоболие, гадене.

Един от замърсителите на въздуха в жилищата е формалдехидът, който попада във въздуха от мебелите (които са направени от ДВП, ДСП) - както от новите, така и от тези с повредено лаково покритие.

Други източници на вредни вещества в стайния въздух са пенопластите, стирола, фенола и др. Концентрацията им понякога превишава допустимата норма 5-6 пъти, а в помещения с голяма наситеност с полимерни материали на основата на формалдехид – до 10 пъти, на стирол – до 9 пъти, на фенол – до 5 пъти.

Обитателите на такива домове обикновено се оплакват от постоянно главоболие, гадене, раздразнения на дихателните пътища, като в някои случаи тези вредни вещества са предпоставка дори за ракови образования. Още един убийствен замърсител – азбестът, използван като изолационен материал и компонент в азбестоциментовите плочи, отдавна е доказано, че води до рак на белите дробове.

В жилищните помещения могат да се срещнат също азотни оксиди и въглероден оксид – продукти от изгарянето на горива. Ако за отопление се използва природен газ, въглеродният оксид в жилището е с голяма концентрация, като тя се увеличава към по-високите етажи, вследствие на по-лошо работещата вентилация. Над петия етаж азотните оксиди и въглеродният оксид може да бъде открити и на стълбището на сградата.

Един от основните източници на замърсяване на въздуха в жилищата е цигареният дим. Отговорността за него обаче носи всеки сам и стига да иска, може да ликвидира веднага проблема. В многоетажните блокове има още един източник на замърсяване на въздуха – шахтите за смет.

Микроклиматът в помещенията

Микроклиматът в работните и жилищните помещения е жизнено важен за здравето на хората. Основните фактори, които го характеризират като здравословен, са температурата и влажността на въздуха, както и скоростта му на движение в помещението.

До неотдавна сухият въздух бе определян като враг номер едно. Решението на проблема бе просто – поставяха се овлажнители или мокри кърпи на радиаторите. Високата температура в помещението не ознава непременно, че въздухът е сух и замърсен (вижте «Митове за вътрешната среда и нейното влияние върху здравето») При понижение на температурата относителната влажност на въздуха нараства. Така че ако почувствате, че въздухът в помещението е сух, просто понижете температурата с някoлко градуса.

Добре е да знаете, че относителната влажност в помещенията трябва да бъде в границите от 30% до 60%. Вредна за здравето е както ниската, така и високата влажност, но повечето хора се чувстват добре, когато въздухът е сух и прохладен.

За да се осигури високо качество на въздуха в помещенията, той трябва да е в постоянно движение. Вентилационната система има за цел да вкара свеж въздух и да изведе от стаята застоялия. Въздушният поток не трябва да е силен, защото при над 0,25 м/сек повечето хора изпитват дискомфорт. Ниската скорост на въздушния поток – под 0,15 м/сек пък не е достатъчна за осигуряване на циркулацията.

Още един показател, по който може да се определи ефективността на принудителна вентилация: зимно време оптималната кратност на въздухообмена трябва да е над 1.2, а лятно време - над 0.8. Това са гранични стойности, които, ако са под тези норми, са опасни за здравето. Ако вземем за пример малка спалня с размери 9 м2, посочените стойности на вентилация са недостатъчни и опасни за здравето.

Друг важен показател за микроклимата е температурата. За комфортна се смята следната температура на въздуха в помещенията: за зимата 20–22°С, за лятото 22-24°С. Резултатите от много изследвания показват, че отклонения само с 1-2°С от посочените температури съществено понижават нашата работоспособност. При 16°С например подвижността на пръстите намалява дотолкова, че ни е трудно да пишем. При температура над 27°С труспособността намалява с 30–50%. В Швеция например при температури на 27°С на външната среда работниците и служителите получават надбавки (известни у нас като «вредни»), независимо дали работят на открито или в офис.

Голямо значение за здравословния микроклимат в затворените помещения има йонният състав на въздуха, т.е. съотношението на позитивните и негативни йони. Отрицателните йони влияят добре върху самочувствието на хората, затова трябва да надвишават положителните. Те нормализират кръвното налягане, добре влияят на хората със сърдечно-съдови заболявания и заболявания на дихателните пътища, важни са при повишено умствено и физическо натоварване. Ако във въздуха преобладават положителните йони, човек усеща “недостиг на кислород”, умора, главоболие. Екраните на телевизорите и компютрите, климатиците и дори обикновените жизнени процеси на човек повишават концентрациите на положителните йони. Оптималното им ниво е 600 йони/сm3. В чистия атмосферен въздух се съдържат около 1000 отрицателни йони и 1200 положителни йони на кубичен сантиметър въздух.

Алергените в домовете ни

По данни на Сетовната здравна организация, около 40%-50% от населението на земята страда от различни форми на алергия, в по-лека или в по-тежка форма. Тревожното е обаче, че в развитите държави този процент е значително по-висок, а също, че тенденцията е първите симптоми на алергиите да се появяват във все по-ранна детска възраст.

Съставът на въздуха в затворените помещения се посочва като една от основните причини за алергичните заболявания. Най-известните алергени в домовете на хората са:

- битовата прах (съставът й е 35% минерални вещества, 15% влакна от хартия и текстил, 20% кожни клетки, 7% цветен прашец, 3% дим и сажди). Битовата прах е и своеобразно депо за плесени, гъби, патогенни микроорганизми, химически вещества.

- акарите (микрокърлежи). Битовите кърлежи живеят в матраците и дюшеците, възглавниците, меките мебели, килимите. Около 50% от теглото на пухена възглавница например, която се ползва повече от 10 години, са микрокърлежи. Те се размножават в нормални условия: 25 Со и влажност около 60%. При по-висока влажност акарите се размножават многократно повече.

Повишената влажност стимулира и размножаването на различни видове гъбички. Известни са около 350 вида гъбички, които могат да предизвикат алергия. Ако влажността от 30% се увеличи до 80%, нивото на гъбичното замърсяване в помещенията нараства повече от 3 пъти. В един грам битова прах се съдържат от 2200 до 73 милиона жизнеспособни спори на различни гъбички. Изследванията сочат, че в домовете на хора, страдащи от алергия, нивата на спорите на влажността на въздуха и плесените са многократно по-високи от тези, които са измерени в жилищата на здрави хора.

Основни източници на замърсяване

Хроматографските изследвания, направени на въздуха в жилищните помещения, откриват над 500 леки органични съединения (обикновено с много ниски концентрации). На базата на подобни изследвания са регистрирани 11 основни източници на замърсяване.

Ето по-важните от тях:

- строителни и облицовъчни материали – полимери, азбест, цимент и др;
- лошо работеща вентилационна система и сметопровод;

- битова прах;
- продукти от ежедневната дейност на хората и домашните животни;
- цигарен дим;
- продукти от изгарянето на битов газ;
- средства за почистване на дома;
- лакове, бои, лепила;

- аерозолни освежители и др;
- дезодоранти, одеколони, козметика, стайни растения;

- приготвянето на храна;
- стари вещи от кожи или възглавници с перушина;
- телевизори, монитори на компютри, принтери, ксерокси, климатици
- и дори водопроводната вода.

Опасни концентрации

За много от опасните за здравето съединения все още не са изготвени хигиенни норми, а оценката на въздействието им върху човека е трудно.

Ето някои от измерените нива на замърсяване: след ремонт и обзавеждане на жилище с нови мебели и замърсяване с цигарен дим, концентрацията на бензол е до 15.2 ПДК, на етилбензол – 43 ПДК, на стирол – до 68 ПДК, ма нафталин – до 5 ПДК, на толуол – до 1.6 ПДК. Концентрацията на формалдехид в дом с нови мебели от ДСП е до 170 μg/m3, докато в екологично чист дом той е само 1 μg/m3.

Веществата от групата на кетоните (органични съединения), също са много опасни за вдишване. Концентрацията на ацетоните достига до 11.6 ПДК в жилище с нови мебели. Нивото на ацетофенола се увеличава до 15 ПДК при работа на битови озонатори. Може би ще ви е интересно да научите, че нивото на замърсяване в стая с нов линолеум се равнява на това, което е измерено на оживено кръстовище с интензивно автомобилно движение.

Все още има какво да се желае за качеството на строителните и облицовъчни материали. Усъвършенстването им трябва да доведе до липса на мирис и вредни летливи вещества. От друга страна те не бива да стимулират развитието на микрофлора; да не натрупват върху повърхностите си статично електричество и по никакъв начин да не влошават микроклимата в помещенията.

Основното, което може да направи всеки от нас на този етап, е да се погрижи в жилището му постоянно да постъпва свеж въздух и съответно застоялият да бъде отвеждан навън. Това се постига лесно с добра вентилационна система изградена на базата на микровентилационни клапи.

6. Митове

Мит за чистотата

Заради високата ефективност на съвременните почистващи средства, сме станали свръхчувствителни към мръсотията и прахта.

Това не е вярно. Редовното почистване на помещенията и подържането на оптимален микроклимът е важно за самочувствието на хората и особено за страдащите от алергия.

Мит за влажността

«Тук въздухът е много сух» - така преценяваме в даден момент и поставяме овлажнител.

Влажността на въздуха в жилищата обикновено е над 45%, без да се използват овлажнители. На практика човек трудно може да определи влажността на въздуха само според своите усещания. Сухота на въздуха се констатира, ако например ви сълзят очите, ако чувствате сухота в устата и в носа. Причина за това обаче могат да бъдат и различни фактори, като наличието на прах и други замърсявания на въздуха.

Усещане за сухота на въздуха се получава, когато в помещението е много топло. Проблемът се решава с понижаване на температурата с няколко градуса. При монтиране на овлажнител на въздуха може да възникнат допълнителни проблеми. Значително се повишава например опасността от образуване на петна от влага и разпространение на плесени. При относителна влажност на въздуха над 55%, която лесно се достига с помощта на овлажнител, в домашната прах по-бързо се размножават акарите.

Обикновено причина за усещане за сух въздух е и липсата на циркулация на въздуха. Проблемът се решава с монтирането на устройства за приток на въздух. /линкове/.

И още един мит: за добро здраве влажността на въздуха трябва да е над 50%.

Това не е вярно.  Резултатите от съвременните изследвания показват, че през по-голямата част от годината в северните райони на Швеция например влажността на въздуха е доста под 40%, но това не предизвиква здравословни проблеми, а напротив – те се появяват при повишаване на влажността.

Ако искате да проследите как влажността влияе върху вашето здраве, може да си купите влагомер виж: Други продукти - Влагомери

Митове за вентилацията

Един отдушник в апартамента е достатъчен за осигуряване на добра вентилация.

Това не е вярно. При наличието само на един отдушник, вентилацията може дори да се влоши. За да се постигнат добри резултати, трябва да има пълноценен приток на въздух и едновременно с това отвеждане на застоялия. Т.е. да има постоянна циркулация на въздуха. Това се постига, когато се осигури вход и изход на вентилацията.

Мит за домашните животни

Домашните животни предпазват децата от алергии.

Това не е вярно. Хората, страдащи от алергии (а в съвременния свят те стават все повече), обикновено умишлено отбягват да отглеждат в дома си домашни животни, а тези, които нямат здравни проблеми, не се замислят дали да си вземат куче или котка. Именно последните поддържат мита, че хората, които отглежат котка или куче в дома си, стават по-устойчиви на алергии. Истината е, че хората, страдащи от алергии, са чувствителни към домашните животни и с времето нищо няма да се промени, ако си вземат домашен любимец. Осигуряването на постоянен приток на свеж въздух и отвеждането на замърсения намалява десетки пъти влиянието на алергените върху човешкия организъм.

Митове за вклагоуловители, К-стъкло, топлоизолацията и др.

В желанието си да предотвратим образуването на конденз и плесен в домовете си купуваме всеки нов продукт, който се появява на пазарa и обещава да ни отърве от влагата. На нашия пазар напоследък се появиха редица предложения, а това доказва, че проблемът с влагата е сериозен и трябва да му се обърне специално внимание. Устройствата за микровентилация избягват недостатъците на всички досега предлагани решения. В нашия сайт ще ви запознаем с основните им предимства.

Направихме малка разходка из интернет и групирахме досега предлаганите решения на проблема.

Мит  е, че някой от тези продукти може реши завинаги проблема с влагата и мухъла.

Влагоуловители:

Предлагат се два основни вида:

а/ Електрически:

- Цената им е доста висока –  от 350 лв. до 3500 лв., дори повече, в зависимост от модела;
- Имат високи експлоатационни разходи – харчат от 300 W до 2 000 W,  в зависимост от модела;
- Шумни са и поради това не могат да се ползват през цялото денонощие;
- Не се изключват автоматично при достигане на определени стойности на влагата в помещението.

На нашия пазар се предлагат различни марки влагоуловители (наричани още изсушители): Desa, LITTLEDRY, NARCISO, TWE, De Longi, Solac и др.

б/ Ванички с хигроскопични топчета, които поглъщат влагата:

- Привидно са евтини, но консумативът (зрънцата) свършва бързо, което се отразява чувствително на  семейния бюджет;
- Не са достатъчно ефективни - имат много малка „мощност” и покриват малки площи
- Не предлагат трайно решение на проблема с влагата

Най-популярните влагоуловители от този вид, предлагани на нашия пазар, са с марката Cerezit и Бизон.

Климатици:

Трябва да отбележим, че има и много добри предложения, но за сметка на това са изключително скъпи. И изсушават въздуха само когато работят. Най-масово използваните ( спадат към категорията на евтините - обикновено цените им са в интервала 900-2000 лв. ) нямат такава функция. Всички климатици харчат ток и най-важното – охлаждат или затоплят един и същ стаен въздух, без да осигуряват приток на свеж въздух, което е много вредно за здравето.

Ето някои от проблемите, от които се оплакват хората в интернет-форумите:

„Здравейте, дъщерята си купи преди време климатик XXXX, всичко точно!! Но преди седмица или две изпищя, че стената където е вътрешното тяло се мокри!! Първоначално си помислих, че е от дограмата, но стената се мокри в ъгъла точно под климатика! Тези от сервиза само я мотаят и все не идват, обяснили й, такова нещо може да се получи само когато климатика е в режим на охлаждане, а това е само през лятото!! Иначе климатика си топли и т.н.”…

Този пример показва, че климатиците въртят стайния въздух, който през горещите летни дни е с висока относителна влажност. Друг проблем при климатиците е, че „вдигат” във въздуха всички стайни микроорганизми, а това рано или късно причинява алергични и респираторни заболявания. Отделно тъмната, студена дренажна тръба е отличен развъдник на мухъл, който се нагнетява обратно в стаята. Всичко това показва, че климатиците задължително трябва да се комбинират с устройства, които вкарват в помещението свеж въздух.

Още един мит за климатиците: „Не на последно място, но важна особеност на климатика е, че той има възможност да отнема влагата през лятото от стаята.”

А през зимата ? Освен това тази функция (както вече казахме) притежават само някои модели климатици и то от най-скъпите.

Запомнете: Херметизацията е основната причина за влагата в дома ни!

Прекомерната, нездравословна влага в затворените помещения се появява с подмяна на старите дървени дограми със съвременните красиви PVC, алуминиеви или дървени профили. Допълнителната термоизолация – вътрешна и външна, изостря проблема, тъй като не дава възможност на стените „да дишат”.

У нас при поява на влага и конденз производителите на дограма дават какви ли не препоръки:

“Имате влага….. значи нямате термомост или К-стъкло”

Други пък ви дават редица полезни съвети:

-  За да се намали кондензът, проветрявайте редовно спалните помещения.

- Не поставяйте мебели до външните стени на жилището.

- Проветрявайте интензивно помещенията по време на ремонт и известно време след приключването му.

- Изолацията на помещенията е добре да се направи отвън, а не отвътре. При вътрешна изолация може да се появи влага и съответно плесен между стената и изолацията, което определено ще влоши микроклимата в помещението.

- Цветята по первазите създават уют и красота, но при поливането се увеличава влагата в помещенията. Затова трябва да се слагат на проветриви места в жилището и т.н.

Някои производители на дограма все пак признават, че причината за конденза и влагата е именно новата дограма и прекомерното херметизиране на помещенията, но не предлагат решение:

„PVC прозорците променят условията за вентилация, топлообмен и микроклимат във вашето жилище и съответно водят до промяна на старите методи за експлоатация.”

Как е решен проблемът на Запад

Предимствата на новите дограми са безспорни – шумоизолация, термоизолация, лесна поддръжка и т.н.  Но големият проблем – влагата в помещенията, в България все още не е решен. На Запад всички нови дограми задължително излизат от фирмата-производител със специални вентилационни клапи. Във Великобритания, Франция, Финландия, Полша и други страни поставянето на устройства за микровентилация на всеки прозорец е регламентирано със закон. В Германия всички реномирани производители на дограма поставят различни клапи, през които минава минимално количество въздух, без да има повишение на шума и прахта. У нас обаче хората трябва сами да се погрижат за това. И явно ще мине доста време, преди да открият вярното решение.

Клапи за микровентилация

Вентилационните клапи за дограма (виж: Brookvent, Aereco, Ventec и Air-Box-Comfort), предлагани от фирма „Козелино” ООД могат да се монтират на всички профили без изключение както от фирмата-производител на дограма, така и в домашни условия - при вече монтирана дограма.

Предлагат се  такива с автоматичното регулиране на притока на въздух, както и с плавно, ръчно регулиране. Всеки модел има своите преимущества – при едни това е цената, при други – автоматичният режим, при трети – начинът на монтаж. Всички модели имат възможност за ръчно затваряне.

Уважаеми клиенти,________________ При желание да посетите офиса в София на ул. Г.С. Раковски 91, моля, обадете се предварително на 0888 409 706 или 0887 580 374 за да си запазите час! По всяко време можете да получите подробна консултация по телефон или по e-mail.

Най-после можем да ви зарадваме, че има налични Air Box Comfort (микровентилационна клапа без фрезоване на дограмата) в модерния напоследък цвят антрацит (RAL 7016). Ако желаете, може да го комплектовате с Air Box ECO (външна козирка с филтър) в същия цвят. За пдробност вижте раздела Airbox

НОВО!!! Външна козирка Air Box ECO с филтър и без фрезоване на дограмата. Може да се монтира на всички видове ПВЦ дограми. Много подходяща е и при наличие на комарници и ролетни щори. Осигурява добра шумоизолация и филтрира фините прахови частици. Ако вече сте монтирали какъвто и да е модел вентилационна клапа без външна козирка, може впоследствие, когато решите да повишите шумоизолацията или да пречиствате постъпващия въздух, да монтирате козирката Air Box ECO. Има и подробен филм за монтажа.

Клапи без фрезоване на дограмата Air Box Comfort– изключително лесен монтаж!

НОВО!!! Клапи цвят антрацит (RAL7016), и тъмен златен дъб (RAL8003).

НОВО!!! Fenster Air Plus hygro. Нов модел автоматична микровентилационна клапа. Много подходяща за последни и предпоследни етажи, както и за жилища със слаба изходна вентилация.

Уважаеми клиенти,________________ При желание да посетите офиса в София на ул. Г.С. Раковски 91, моля, обадете се предварително на 0888 409 706 или 0887 580 374 за да си запазите час! По всяко време можете да получите подробна консултация по телефон или по e-mail.

September 30, 2022

Най-после можем да ви зарадваме, че има налични Air Box Comfort (микровентилационна клапа без фрезоване на дограмата) в модерния напоследък цвят антрацит (RAL 7016). Ако желаете, може да го комплектовате с Air Box ECO (външна козирка с филтър) в същия цвят. За пдробност вижте раздела Airbox

January 22, 2022

НОВО!!! Външна козирка Air Box ECO с филтър и без фрезоване на дограмата. Може да се монтира на всички видове ПВЦ дограми. Много подходяща е и при наличие на комарници и ролетни щори. Осигурява добра шумоизолация и филтрира фините прахови частици. Ако вече сте монтирали какъвто и да е модел вентилационна клапа без външна козирка, може впоследствие, когато решите да повишите шумоизолацията или да пречиствате постъпващия въздух, да монтирате козирката Air Box ECO. Има и подробен филм за монтажа.

October 24, 2019

Клапи без фрезоване на дограмата Air Box Comfort– изключително лесен монтаж!

January 23, 2019

НОВО!!! Клапи цвят антрацит (RAL7016), и тъмен златен дъб (RAL8003).

October 15, 2018

НОВО!!! Fenster Air Plus hygro. Нов модел автоматична микровентилационна клапа. Много подходяща за последни и предпоследни етажи, както и за жилища със слаба изходна вентилация.

December 8, 2017

КОЗЕЛИНО ООД

Адрес офис:
София 1000, ул. Г.С. Раковски 91, ет.1

тел. 02/983 68 25; 02/ 983 27 02
Mtel: 0888 409 706; 0887 580 374;
email: bezvlaga@gmail.com

Пощенски адрес: София 1309 П.К. 39

www.bezvlaga.com