Аереко

Всички устройства, представени на нашия сайт работят на основата на  технологията на Aereco за отчитане на реалната влажност в помещенията. Те изпълняват всички необходими операции за осъществяване на необходимия кръговрат на въздуха в помещението и осигуряват комфортен микроклимат за неговите обитатели. Основни групи устройства:

- Нагнетателни – подават свеж външен въздух в помещението. Това са вентилационни клапани, които в зависимост от влажността в помещението се отварят или затварят, като по този начин регулират притока на външен въздух. Според мястото на което се монтират, те се делят на: прозоречни EMM, EHA, EHA2 и стенни EHT. Всяко от тях е в няколко разновидности, които са съобразени с кубатурата на помещението, а разцветките са в зависимост от  интериорните изисквания.

- Всмукателни – осъществяват изхвърляне на влажния и замърсен въздух от помещенията. Устройствата, работят по технологията на Aereco за отчитане на реалната влажност в помещенията, което позволява  чрез общата или индивидуална вентилационна система на цялата сграда да се отделя регулируемо количество въздух. В зависимост от действието си те се делят на: включени към активна вентилационна система BXS, BXL и такива, които са част от пасивна вентилационна система GHN. Някои от тях са оборудвани с допълнителни устройства, които освен влажността в помещението отчитат и индивидуалното присъствие и движение на хора в него – TDA, MDA.

- Вентилатори – с различни възможности и за различни видове помещения. Всички те работят на основата на технологията на Aereco за отчитане на реалната влажност в помещенията. Характерно за тях е, че са  изключително тихи и много енерго-икономични. Освен индивидуални има и такива, които обслужват едновременно две V2A, четири V4A, шест VAM помещения (устройства), както и такива, които обслужват цялостната вентилационна система на индивидуални домове STF, VPH2 или многоетажни сгради VBP и VEC.

- Аксесоари - тук са класифицирани всички видове допълнителни устройства (предпазни мрежи, шумозаглушителни филтри и тръби, удължаващи и уплътняващи пластмасови маншети, външни козирки и др.), които не са включени към основния комплект на дадено устройство. Те спомагат за по-лесната адаптация и настройка към индивидуалните изисквания на клиентите и специфичните места, на които трябва да се монтират дадените устройства.

КОЗЕЛИНО ООД

Адрес офис:
София 1000, ул. Г.С. Раковски 91, ет.1

тел. 02/983 68 25; 02/ 983 27 02
Mtel: 0888 409 706; 0887 580 374;
email: bezvlaga@gmail.com

Пощенски адрес: София 1309 П.К. 39

www.bezvlaga.com