Инструкции за експлоатация на вентилационна клапа

В този раздел ще намерите инструкции за експлоатация на устройствата Brookvent, Anjos, Aereco и Ventec, които “Козелино” ООД предлага в България, както и препоръки за тяхното правилно монтиране и използване.

Инструкция за експлоатация на вентилационна клапа

За да прочетете инструкцията в горния линк  трябва да имате инсталиран на компютъра си Adobe Reader.

Монтажът и експлоатацията на моделите ЕММ, ЕНА-2 (EAR), Airvent BHY 4000, Isola HY Plus, Ventec са еднакви и затова прилагаме само инструкция за експлоатация на ЕММ. Разликата е само в трипозиционния ключ и степента на вградената в устройствата шумоизолация.

КОЗЕЛИНО ООД

Адрес офис:
София 1000, ул. Г.С. Раковски 91, ет.1

тел. 02/983 68 25; 02/ 983 27 02
Mtel: 0888 409 706; 0887 580 374;
email: bezvlaga@gmail.com

Пощенски адрес: София 1309 П.К. 39

www.bezvlaga.com