НОВО!!! Външна козирка Air Box ECO с филтър и без фрезоване на дограмата. Може да се монтира на всички видове ПВЦ дограми. Много подходяща е и при наличие на комарници и ролетни щори. Осигурява добра шумоизолация и филтрира фините прахови частици. Ако вече сте монтирали какъвто и да е модел вентилационна клапа без външна козирка, може впоследствие, когато решите да повишите шумоизолацията или да пречиствате постъпващия въздух, да монтирате козирката Air Box ECO. Има и подробен филм за монтажа.

October 24th, 2019 • By: valeri Новини, Статии

Подробности на Външна козирка Air Box ECO без фрезоване на дограмата и с филтър

Вие питате: Няма ли да стане студено вкъщи, заради въздуха, който ще влиза през микровентилационната клапа? Отговорът в материала.

October 7th, 2017 • By: valeri Новини, Статии

Отговор: Замяната на старата дограма с нова PVC или алуминиева води до повишаване на температурата в домовете с 6-7 градуса. Монтирането на автоматичена клапа Aereco намалява температурата с 1-1,5 градуса при максимално отворен светъл отвор, т.е. при голяма влажност в помещението. Има и модели с повишена енергоефективност ( Brookvent ), които свалят температурата в помещението максимум с 0,5 градуса при -20 градуса навън. Като се има предвид, че големината на този отвор се регулира автоматично (от пълно отваряне до пълно затваряне), в зависимост от влажността в помещението, охлаждането винаги ще бъде минимално.
Друго важно техническо решение при повечето микровентилационни устройства  е възможността за насочване на входящия въздух още при монтажа, според желанието на обитателите на жилищата. По този начин се създава комфортна атмосфера в домовете. Според изследванията на френските специалисти, ако в стая с прозорец с три крила се монтира една клапа, неният максимален светъл отвор, през който влиза свеж въздух, е от 3 до 7 пъти по-малък от сумата на процепите, които сме имали в старата си дограма. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВРЕДНО Е ДА СЕ ЖЕРТВА ДОБРАТА ВЕНТИЛАЦИЯ (виж Стайният въздух или Мухъл в дома ни), ЗАРАДИ НИЩОЖНА ЗАГУБА НА ТОПЛИНА.

Влагомери

February 9th, 2014 • By: valeri Статии

1. Влагомери с косъм - хидрометри

2. Аналогови влагомер-термометри

3. Цифрови влагомер-термометри

4. Влагомери за хумидор - ( кутия за пури )

5. Електронни метеостанции

6. Влагомери и термометри за сауна

7. Барометри

8. Термометри

9. Други прибори

Как мога да се избавя от конденза, който се получава по стените и тавана на банята?

January 17th, 2009 • By: valeri Статии

Широко разпространено е убеждението, че влагата в банята се дължи на недостатъчната мощност на всмукателно устройство (вентилатор). Проблемът обаче е в това, че в повечето бани не се осигурява достъп на свеж въздух, от което следва, че няма нормална циркулация на въздуха. Ако жилището ви е с добре уплътнена дограма, когато включите вентилатора в банята, той няма да има необходимата тяга. Освен това, ако е с клапа, която се затваря след изключването му, няма как да бъде изтеглена остатъчната влага от помещението.
В повечето западноевропейски страни вратите на баните имат в най-долната си част прорез, затворен със ситна метална мрежа или пластмасова решетка. У нас проблемите в баните възникват от плътно затварящите се врати и дограми.
Има няколко начина за решаване на проблема с влагата в банята.
Монтиране на вентилатор без клапа (независимо дали работи на собствена тяга или с електрическо захранване), в комбинация с  прозоречна вентилационна клапа (ако банята има прозорец).
Може да се монтират прозоречни клапи Aereco, Anjos, Brookvent, Ventec в някои от стаите и да се направи  процеп в долната част на вратата на банята, с цел осигуряване на необходимата циркулация на въздуха до вентилатора в банята. Вместо процеп се препоръчва вратата на банята да се държи леко открехната през по-голямата част от деня.

Подходящи ли са клапите за детска стая? Няма ли да духа от тях?

January 12th, 2009 • By: valeri Статии

s-ka2-newПрозоречните клапи са проектирани така, че въздухът, който влиза през тях, се насочва към тавана и се смесва с топлия въздух в помещението. По този начин студеният въздух не се усеща като течение. Освен това количеството постъпващ въздух е много малко и не може да се сравнява дори с леко открехнат прозорец.

Някои от моделите са с допълнително ръчно затваряне, така че можете да затворите клапана по ваша преценка. В затворено положение клапаните пропускат минимум 5 куб.м/час, което е здравословният минимум за въздуха в едно помещение с обем 20-25 куб.м. Изчислено е също, че циркулацията на въздуха, постъпващ през клапаните, е достатъчна за предотвратяване на предпоставките за образуване на конденз и мухъл.

Температурен коефициент (ТК)

January 12th, 2009 • By: valeri Статии

Положението на влагорегулируемия изпълнителен механизъм на микровентилационната клапа се определя пряко от стойността на относителната влажност, измерена на мястото на монтажа на устройството. Относителната влажност може да има различни стойности, ако се измери на различни места в  помещението, тъй като зависи от температурата, докато абсолютната влажност не зависи от този фактор.
Ето защо, изключително важен фактор за правилното определяне на влажността се явява тестването на температурата, което осигурява автоматичното управление на клапите, регулиращи въздушния поток, независимо от климатичните условия (вътрешна и външна температура, вътрешна и външна относителна влажност и др.). Това дава възможност управлението да се извършва само в зависимост от реалната стойност на влажността вътре в помещението.
Защо е важно правилното определяне на температурния коефициент?

Температурният коефициент (ТК) се определя по следната формула:

Т на датчика = Т в помещението – ТК х (Т в помещението – Т извън помещението)

където Т е измерената температура по Целзий, а ТК – температурният коефициент.

След дългогодишни изследвания френски специалисти са успели да определят оптималната стойност на температурния коефициент (ТК) и въз основа на него да създадат  автоматично регулируемите клапи. При ТК=0,25 чувствителните на влага микровентилационни клапи осигуряват значителна амплитуда на входящия поток, независимо от годишното време – т.е. готови са да реагират на най-незначителните изменения на влажността вътре в помещението.
ТК има определящо значение, особено през зимата, когато се наблюдават значителни разлики във външните и вътрешни температури. При стойност на ТК от 0,25 и ниска влажност в помещението клапите са затворени, а при минимално повишаване на влажността те се отварят пропорционално на нивото на нейното повишаване.

При оптималната стойност на температурния коефициент чувствителността на системата е максимална, а управлението на клапата и въздушния поток е най-ефективно, което води до незначителни загуби на топлинна енергия. Съхраняването на топлината в домовете, особено през студентите зимни дни, е едно от най-ценните преимущества на тези микровентилационни устройства.

Как да се свържете с нас?

January 7th, 2009 • By: valeri Статии

София 1000
ул. Г.С. Раковски 91 ет. 1
тел. 02/983 68 25; 983 27 02
GSM 0888 409 706; 0887 580 774
email: bezvlaga@gmail.com
www.bezvlaga.com

Предимства на микровентилацията

December 8th, 2008 • By: valeri Статии

Вентилационните устройства, които се монтират на дограмата или в стената, имат редица предимства пред периодичното проветряване или постоянно открехнатия прозорец:

- Осигуряват приток на пресен въздух, който е минимален, но достатъчен, за да се елиминират предпоставките за появата на влага и мухъл
- Веднъж монтирани, те решават завинаги проблема с влагата и мухъла. Не е необходимо да събирате влагата с влагоуловители, дори не е необходимо да овлажнявате въздуха, ако е много сух. Спасявате се завинаги от ремонтите, мазането със специални бои и пръскането със Саво и други подобни вредни за здравето препарати
- Понижават нивото на замърсеност на стайния въздух. Както знаете, нивата на замърсителите в стайния въздух са много по-високи от тези на външния въздух.
- Абсолютно безшумни са
- Лесно се монтират
- Монтират се на всички видове дограми
- Могат да се монтират на вече сложена дограма, както и в заводски условия
- Имат ниска цена
- Гаранцията им е вечна
- Работят без ток
- Стилни са

Устройствата за микровентилация могат да се срещнат под различни наименования:
вентилационни, нагнетателни, входящи, приточни клапи, противомухълни клапи, проветрители и др.

Може да разгледате техническите характеристики и монтажа на всеки модел:

Автоматични влагорегулируеми устройства за дограма:
1/ Brookvent – с датчик за влага, с възможност за пълно затваряне
2/ Fenster - с датчик за влага, с възможност за пълно затваряне
3/ ANJOS – с датчик за влага, с възможност за пълно затваряне
4/ Aereco – с датчик за влага, с възможност за пълно затваряне
Тези устройства са с датчик за влага, изграден от полиамидни ленти.  Разликата между тях е, че устройствата на английската фирма Brookvent и на френската ANJOS са настроени да отварят клапата при относителна влажност 42-43% (т.е. с висока енергийна ефективност), а устройствата на френската фирма Aereco – при 35% относителна влажност на въздуха.
5/ Ventec -  с автоматично регулиране в зависимост от налягането. Допълнително предимство е възможността дебитът им да се настройва ръчно в зависимост от големината на помещението или броя на обитателите.

Клапи с ръчно регулиране:
1/ Brookvent - Двустепенно отваряне и затваряне с  почти нулева инфилтрация
2/ Air Box Comfort – с плъзгач за плавна настройка до пълно затваряне. Устройството се монтрира без фрезоване на дограмата, за разлика от останалите модели.
3/ Vent Air – с възможност за ръчно отваряне и затваряне
4/ SM 200 и SM 400 - с възможност за монтаж без фрезоване на дограмата и няколко позиции: пълно затваряне, пълно отваряне и плавно отваряне.

Устройства за стенен монтаж:
1/ Aereco –  с датчик за влага
2/ Vent Air – с плъзгач за плавно регулиране на въздуха и възможност за пълно затваряне

Без влага, конденз и мухъл

December 8th, 2008 • By: valeri Статии

Успоредно с постоянното покачване на цените на електроенергията нараства и желанието на хората да намаляват разходите си за отопление, използвайки най-модерните технологии в строителството. Санирането и смяната на дограмите с алуминиеви или PVC профили обаче поражда нов проблем ― поява на конденз по прозорците и образуване на мухъл по стените.

В интернет и в пресата ще намерите стотици статии с обяснения на какво се дължи влагата. Наричат мухъла „новата болест на дома”. Съветват ни да се подготвим психически, че след монтажа на новата дограма в дома ни ще се появи “страшилището”, наречено конденз. За него обаче нямат вина нито производителите на дограма, нито строителите на новите жилищни сгради.

Добре е да знаете, че и най-добрите стъклопакети се изпотяват, когато въздухът в помещението е с високо съдържание на влага или когато навън температурите са отрицателни. Ако имате К-стъкло, няма да виждате влагата, но тя ще си намери място – зад гардеробите и шкафовете, под матраците или на места, където вентилацията е слаба или е най-студено.
Във всяко домакинство при готвене, вземане на душ, сушене на пране и изобщо – при ежедневните дейности, възникват невероятни количества изпарения. По време на осемчасов сън например човек издишва около един литър вода под формата на пара. В жилището на четиричленно семейство за един ден се отделят около 10 литра вода под формата на изпарения. Всичко това води до пренасищане на помещението с влага и образуване на конденз по стените и стъклата.
При неуплътнените стари дървени дограми този проблем не съществува, защото през процепите им става непрекъснато проветряване. След монтирането на нова алуминиева, PVC или дървена дограма обаче трябва непрекъснато да държите открехнат по един прозорец в стая, за да няма проблеми. Ако това не се прави постоянно, в жилищата се появява мухъл, паркетът се надува, дървените мебели се деформират, дрехите в гардеробите плесенясват. Но най-големи са щетите на влагата и мухъла върху човешкото здраве. Запознайте се със статиите на нашия сайт, както и с проучванията на водещи учени за влиянието на микроклимата в помещенията върху здравето на хората.

Специалистите съветват да се отварят широко крилата на прозорците няколко пъти на ден и да се прави течение, да се спира парното, докато се проветрява, но едновременно с това да не се допуска охлаждане на помещението с повече от 5 градуса, защото влагата само това чака. Не ви ли се вижда твърде сложно изпълнението на тези препоръки? Ще ги изпълнявате известно време, а след това, за да не охлаждате стаята или просто поради липса на време, ще намалите проветряванията до минимум. Или пък ще си кажете – в името на здравето сме готови на всичко! Така е, здравето е най-важно. Затова ние ви препоръчваме едно лесно и интелигентно решение, в чиято ефективност вече се убедиха много хора по света.

Решението се нарича микровентилация и се осъществява с вентилационни устройства (клапи). Те са различни видове - с автоматично или с плавно (ръчно) регулиране на притока на въздух. На нашия сайт ще намерите подробно описание на всички модели клапи против мухъл и конденз, както и упътване за монтаж.

Може да срещнете тези клапи под различни наименования: вентилационни решетки за дограма, проветрители, входящи устройства, нагнетателни устройства, приточни и др. Без значение как се наричат, предназначението им е едно – да вкарват пресен въздух в помещението. Те се явяват входящата част на вентилацията в едно жилище, без която изходящата не може да функционира, поради липса на тяга. Само при наличие на входящата част на вентилацията може да се получи отвеждане на влажния въздух през изходната вентилация.

В повечето европейски страни са въведени задължителни норми за качеството на въздуха в затворените помещения, които се постигат посредством монтирането на вентилационни клапи върху дограмата. Само така може да се гарантира здравословен въздух.

Фирма Козелино ООД  предлага разнообразни видове клапи и устройства от всички водещи световни производители!

Автоматични влагорегулируеми клапи:
1/ Brookvent (Великобритания) – клапа с висока енергийна ефективност, с датчик за влага, с автоматично затваряне на клапата при 42-43% относителна влажност, с копче за пълно затваряне (инфилтрация 5-6 куб.м/час при 10 Ра).
2/ Аnjos (Франция) -  клапа с висока енергийна ефективност, с датчик за влага, с автоматично затваране на клапата при 42-43% относителна влажност, с копче за пълно отваряне/затваряне (инфилтрация 5-6 куб.м/час при 10 Ра).
3/ Aereco (Франция)с датчик за влага, с автоматично затваране на клапата при 35-36% относителна влажност, с копче за пълно затваряне (инфилтрация 5-6 куб.м/час при 10 Ра).
4/ Ventec – с регулация в зависимост от налягането, три секции – с възможност за пълно (инфилтрация под 1 куб.м/час при 10 Ра) или постепенно ръчно затваряне на отделните секции

Клапи с ръчно регулиране:
1/ Brookvent – с възможност за отваряне или затваряне на две секции, в зависимост от необходимостта от пресен въздух.
2/ Air-Box Comfort – с плъзгач за плавна настройка от пълно отваряне до пълно затваряне. Монтрира се без фрезоване (пробиване) на дограмата, за разлика от останалите модели.
3/ Vent Air – с възможност за ръчно отваряне и затваряне. С филтър.

Прочетете подробностите за всяко устройство. Желателно е да се консултирате по телефона или на място в офиса на фирма „Козелино” (ул. Раковски 91, София) относно проблемите във вашето жилище и избора на устройство. Консултациите са безплатни.

Централен офис: Козелино ООД, София, ул. Г.С. Раковски 91, ет. 1 /срещу Пожарната, на спирката на тролей №9/
02/ 983 27 02, 02/983 68 25; 0888 409 706; 0887 580 374

Влага, конденз и мухъл!

December 8th, 2008 • By: valeri Статии

Ако сте попаднали на нашия сайт – значи и вие сте един от хилядите българи, напразно борещи се с влагата в дома си. Сигурно сте скептично настроени относно решението на проблема, защото вече сте опитали всичко. Не ви виним. Но преди да хвърлите поглед на предлаганото от нас решение, прочетете статиите, свързани с въздуха и значението му за здравето на човека. Повечето от нас са наясно с какво трябва да се храним, известно ни е всичко за витамините, минералите и комбинирането на храните, но дори не предполагаме колко важен за здравето ни е въздухът, който дишаме постоянно.

За съжаление, в различните медийни пространства все повече се дискутира наболелият въпрос за влагата и мухъла в домовете на хората под прикритието на рекламни кампании. За крайния потребител и съответно потърпевш е важно да бъде наясно с естеството на проблема и да има възможност сам да вземе окончателно решение.

В нашия сайт ще откриете поразителни факти и интересни международни проучвания. Заслужава си да се замислите какъв въздух дишате, заради вашето здраве и здравето на близките ви. А решението дали да приемете предложението ни за трайното разрешаване на проблема с влагата е ваше.

Уважаеми клиенти,________________ При желание да посетите офиса в София на ул. Г.С. Раковски 91, моля, обадете се предварително на 0888 409 706 или 0887 580 374 за да си запазите час! По всяко време можете да получите подробна консултация по телефон или по e-mail.

Най-после можем да ви зарадваме, че има налични Air Box Comfort (микровентилационна клапа без фрезоване на дограмата) в модерния напоследък цвят антрацит (RAL 7016). Ако желаете, може да го комплектовате с Air Box ECO (външна козирка с филтър) в същия цвят. За пдробност вижте раздела Airbox

НОВО!!! Външна козирка Air Box ECO с филтър и без фрезоване на дограмата. Може да се монтира на всички видове ПВЦ дограми. Много подходяща е и при наличие на комарници и ролетни щори. Осигурява добра шумоизолация и филтрира фините прахови частици. Ако вече сте монтирали какъвто и да е модел вентилационна клапа без външна козирка, може впоследствие, когато решите да повишите шумоизолацията или да пречиствате постъпващия въздух, да монтирате козирката Air Box ECO. Има и подробен филм за монтажа.

Клапи без фрезоване на дограмата Air Box Comfort– изключително лесен монтаж!

НОВО!!! Клапи цвят антрацит (RAL7016), и тъмен златен дъб (RAL8003).

НОВО!!! Fenster Air Plus hygro. Нов модел автоматична микровентилационна клапа. Много подходяща за последни и предпоследни етажи, както и за жилища със слаба изходна вентилация.

Уважаеми клиенти,________________ При желание да посетите офиса в София на ул. Г.С. Раковски 91, моля, обадете се предварително на 0888 409 706 или 0887 580 374 за да си запазите час! По всяко време можете да получите подробна консултация по телефон или по e-mail.

September 30, 2022

Най-после можем да ви зарадваме, че има налични Air Box Comfort (микровентилационна клапа без фрезоване на дограмата) в модерния напоследък цвят антрацит (RAL 7016). Ако желаете, може да го комплектовате с Air Box ECO (външна козирка с филтър) в същия цвят. За пдробност вижте раздела Airbox

January 22, 2022

НОВО!!! Външна козирка Air Box ECO с филтър и без фрезоване на дограмата. Може да се монтира на всички видове ПВЦ дограми. Много подходяща е и при наличие на комарници и ролетни щори. Осигурява добра шумоизолация и филтрира фините прахови частици. Ако вече сте монтирали какъвто и да е модел вентилационна клапа без външна козирка, може впоследствие, когато решите да повишите шумоизолацията или да пречиствате постъпващия въздух, да монтирате козирката Air Box ECO. Има и подробен филм за монтажа.

October 24, 2019

Клапи без фрезоване на дограмата Air Box Comfort– изключително лесен монтаж!

January 23, 2019

НОВО!!! Клапи цвят антрацит (RAL7016), и тъмен златен дъб (RAL8003).

October 15, 2018

НОВО!!! Fenster Air Plus hygro. Нов модел автоматична микровентилационна клапа. Много подходяща за последни и предпоследни етажи, както и за жилища със слаба изходна вентилация.

December 8, 2017

КОЗЕЛИНО ООД

Адрес офис:
София 1000, ул. Г.С. Раковски 91, ет.1

тел. 02/983 68 25; 02/ 983 27 02
Mtel: 0888 409 706; 0887 580 374;
email: bezvlaga@gmail.com

Пощенски адрес: София 1309 П.К. 39

www.bezvlaga.com